Tuesday, 14 October 2014

Isang Munting Pangarap

Pangarap kung magkaroon ng maayos na buhay.
Pangarap kung makaahon sa kahirapan.
Pangarap kung makatulong sa aking kapwa.
Pangarap kung maging mayaman.
Pangarap kung maging huwaran ng  aking pamilya.

Maraming munting pangarap sa araw-araw ang nabubuo dahil sa hirap ng buhay at mga pagsubok na dumarating. Marahil malayo na rin ang nalakbay ko sa larangan ng pinansiyal na edukasyon ngunit hindi ko makakalimutan ang aking nakaraan.

"Ang hindi marunong lumingon sa pinangalingan ay hindi makararating sa paroroonan" Rizal

Sa lalim ng gabi at lamig ng aking kapaligiran, naalala ko ang aking nakaraan. Naranasan kung magtrabaho bilang isang taga linis ng bahay,taga- linis ng mga opisina, taga hugas ng pinggan sa restaurant, taga hakot ng karton at taga buhat ng balikbayan box, tumambay sa mga estasyon para maghanap ng kliyente sa real estate, sumali sa iba't ibang networking, magvolunteer bilang isang guro sa munting paaralan, maging isang assistant pizza maker, magvolunteer sa caritas, magbigay ng mga brochure sa ilalim ng init ng araw at halos lahat ng trabaho na pwedeng kumita ng pera ay nagawa ko na yata.

Ang aking isang munting pangarap na makaahon sa kahirapan ang naging daan upang magkaroon ng inspirasyon sa paglalakbay ng buhay. Hindi ko ikinahihiya ang aking pinanggalingan. Maaring dumaranas ako  ng marangyang pamumuhay ngayon ngunit lahat ito ay may kaakibat na sipag at tiyaga.

Natuto ako mag-impok  para sa kahit ano mang maaring sakuna at hindi inaasahang pangyayari ay meron ako madudukot at dahil na rin siguro sa sorpresa ng buhay ng kunin ng Maykapal ang aking Nanay at Lola. Lahat ng karanasan ay nagbigay ng napakaraming kaalaman.

Napakaraming negosyo rin ang aking pinasok at hindi nagtagumpay. Napakaraming bansa ang aking napuntahan. Napakaraming tao ang aking nakasalamuha. Hindi ko alam kung ganun din ba karami ang aking natulungan, ang alam ko lang ay ang tumulong sa mga nangangailangan lalo na sa mga nakalipas na sakuna tulad ng typhoon yolanda, isang estudyante na nagangailangan ng tuition fee, isang batang kailangan ng gamit sa eskwela, isang may sakit. Hindi ko alam kung marami bang nagbabasa at nakakarinig ng aking adhikain sa larangan ng stock market. Ang aking munting pangarap na sana maraming Pinoy ang makaahon sa kahirapan.

Sa ngayon ako ay magiging isang tatay at ang aking munting pangarap ay ang maibigay ang magandang buhay sa aking pamilya. Marahil mababawasan ng konti ang aking oras sa facebook at pagbibigay ng payo ngunit ako ay nandidito lang. Taga-bantay ng hypers at bashers.

Sincerely yours,

NEWBIE Mentor1 comment:

How to Prepare for Retirement?

Staying on a beach and travelling the world. Living on a dream house and driving the dream car. A usual retirement dreams of every Filipino...